Залізничний район м. Львова. ДНЗ № 75
Навчально-виховний процес

 

Виконуючи план навчально-виховної роботи на 2015-2016 н.р. педагогічний колектив ДНЗ № 75 керується основними положеннями Закону України «Про дошкільну освіту», вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Конвенцією «Про права дитини», програмою «Українське дошкілля» 

 

Протягом навчального року педагогічний колектив нашого закладу вирішує безліч творчих і буденних проблем, які спрямовані на усунення недоліків попереднього навчального року та удосконалення організації навчально-виховного процесу у 2015-2016н.р.

 

Педагогічна рада, творча група спрямовують зусилля на вирішення наступних питань:

 

1. Подальше залучення дітей до культурної спадщини України, ознайомлення дошкільників з культурою та традиціями українського народу (у відповідності до проекту розвитку ДНЗ № 75, нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти в Україні)

 

2. Забезпечення рівних стартових можливостей усім дітям старшого дошкільного віку для подальшого успішного шкільного навчання через зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей.

 

3. Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей раннього віку через використання сучасних засобів оздоровлення, фізичного розвитку і виховання. 

 

Навчально-виховна робота з дітьми проводиться на основі гуманістичного, особистісно орієнтованого, інтегрованого, діяльнісного, системного, культурологічного підходу

 

В навчально-виховній роботі дотримуються принципи

актуальності

свободи вибору і достатності змісту

цілісності і логічності

системності і повторності

наступності і перспективності

 

Робота будується з урахуванням особливостей розвитку дітей відповідно до вимог Базової програми «Я у світі»; програми «Українське дошкілля» та авторськими програмами

 

Продовжується впровадження елементів програми «Крок за кроком»: центри діяльності, кутки  ранкові зустрічі  в одних групах; елементи гуманістичної методики М. Монтессорі в групі ЗПР

 

Принципи планування навчально-виховної роботи

 

Врахування попереднього досвіду, здібностей дитини

Надання права вибору у будь-який діяльності

Врахування індивідуальних та вікових здібностей дітей

Доцільність будь-якого виду діяльності

Доступність діяльності

Новизна

Інтеграція