Залізничний район м. Львова. ДНЗ № 75
Сторінка психолога

 

Практичной психолог ДНЗ №75

Бордун Тетяна Вікторівна

Освіта: Вища

Стаж роботи на даній посаді: 13 років

Спеціаліст ІІ категорії

Контактний    - (097)404-38-95; - (063)430-43-25

 

 

 

Чим займається практичний психолог в  ДНЗ ?

 

Основні напрями роботи практичного психолога:

 

−    Психодіагностична робота

−    Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (індивідуальна, підгрупова та групова)

−    Консультаційна робота (з педагогами та батьками)

−    Психологічна просвіта

−    Організаційно - методична робота

 

Психодіагностична робота

 

Метою діагностичної роботи є:

−    Поглиблене психолого-педагогічне вивчення дитини протягом усього періоду дошкільного дитинства, виявлення її індивідуальних особливостей, розвитку пізнавальних та особистісних якостей, динаміка розвитку.

−    З’ясування причин тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні дитини; відставання чи випередження вікових нормативів.

Діагностична робота відповідно до конкретних завдань проводиться з окремою дитиною, групою дітей.

Результати психолого-педагогічного вивчення є підставою для складання індивідуальних, особистісно зорієнтованих розвивальних і корекційних програм.

 

Корекційна робота з дітьми

 

Цей напрямок діяльності психолога в дошкільному навчальному закладі має на меті сприяння повноцінному психічному та особистісному розвитку дитини.

Основні завдання психолога, який працює з дітьми дошкільного віку, полягають у психологічному супроводі природного розвитку дитини, який включає розвиток основ довільності психічних процесів у неї і тренування психічних процесів та функцій.

Корекційна робота із дітьми може бути індивідуальною, підгруповою (3-5 дітей) чи груповою (8-12).

 

 

Консультаційна робота

 

Метою консультаційної діяльності практичного психолога є підвищення рівня психологічної компетентності, заохочення до вивчення кожної дитини, розвиток психологічного мислення, допомога кожному  в опануванні методів індивідуального і особистісно зорієнтованого підходу у вихованні.

Консультаційну роботу психолог ДНЗ проводить як з педагогічним працівниками закладу, так і з батьками вихованців.

Метою консультаційної роботи із батьками дошкільників є привернути увагу батьків до долі власної дитини, допомогти зрозуміти вирішальне значення ранніх та дошкільних років у розвитку особистості, ролі тата і мами і родинної атмосфери загалом у формуванні таких базисних якостей дитини, як почуття впевненості, захищеності, вміння радіти, співчувати, виявляти творчу ініціативу, бути активним, дбати про добрі стосунки з членами сім’ї, з друзями, вміти гідно поводитися в разі перемоги чи поразки.

 

Психологічна просвіта

 

Завданням психологічної просвіти є підвищення психологічної культури, пропагування психологічних знань серед батьків та вихователів.

Методами психологічної просвіти є: виступи психолога на батьківських зборах, виступи на педрадах, психологічні тренінги, семінари..

 

Організаційно-методична робота

 

Важливим напрямом діяльності практичного психолога є також і методична робота, адже вона є базою для інших напрямів роботи. Зокрема важливими є: розробка та адаптація корекційних і розвивальних програм для роботи із дітьми, розробка рекомендацій для батьків та вихователів, підбір психологічної літератури, підбір та розміщення інформаційних матеріалів на стенді, обладнання психологічного кабінету.